Бабин ден и китайското знание Фън Шуй

Китайското знание Фън Шуй, посочва пет основополагащи елемента: Вода, Дърво, Огън, Земя, Метал. В календара на българите годините са разделени в 12 годишни цикли, всеки от които се характеризира с един от петте елемента: Вода, Огън, Земя, Дърво, Метал.

 

Всичките пет елемента присъстват в ритуала на Бабин ден:

ВОДА: Жените, родили през предходната година, гостуват на бабата, която е помогнала при раждането и носят дар (платно, кърпа). Измиват ръцете на бабата.

ДЪРВО: Имиването на ръцете става над дръвника (или под дърво).

МЕТАЛ: На дръвника е забита брадвата. (Във Фън Шуй текстове от китайски и чужди автори, които обясняват цикъла на конфликт между елементите Метал и Дърво, често се дава един пример: Брадвата реже Дървото.) Питам се откъде се взе брадвата, след като в тези текстове няма дръвник?

ОГЪН и МЕТАЛ: Бабата посреща гостенките в дома си с хурка, на която има БЯЛА  вълна и наниз от сухи ЧЕРВЕНИ чушки. Всеки елемент има свои цветове. Основният цвят на ОГЪНЯ е червен. Основният цвят на елемента МЕТАЛ е бял.

В ритуала още веднъж е потвърдено присъствието на двата елемента ОГЪН и МЕТАЛ – Бабата вързва на ръцете на родилите жени усукана бяла и червена вълна – мартеница.

Мартеницата се появява най-напред на Бабинден. На някои места бабата връзва на ръцете на невестите паричка, вързана с червен конец. Символът също е вид мартеница (Пара = Метал = Бял цвят + Червен конец = Мартеница.) Китайското знание Фън Шуй и до днес ползва същия талисмант за благополучие: Това са няколко специални китайски монети, с дупка в средата, през която минава червена връв и стяга здраво монетите.

ЗЕМЯ: На някои места и до днес, когато хората свалят мартеницата, я слагат под камък. Според Фън Шуй планината (скала, камък) олицетворява силната земя.

Някой би казал, че сме се объркали и тук смесваме две традиции – Бабин ден и Мартеницата. Не, не сме се объркали: - Бабата, която помага за раждането на новия живот, е персонифицираният образ на Баба Марта.

***

Много български автори, които се занимават с Фън Шуй, както и с история, фолклористика, филология, посочват, че ние, българите, имаме свое подобно знание. За жалост, всеки от тях го разглежда от своята гледна точка. Нашето знание не е обособено самостоятелно. Една от причините за това е и фактът, че българското знание е предимно в практиката. Посочват се и разлики. Ето една:

За Фън Шуй е известно, че е древно знание, възникнало преди повече от 3 500 години.  Календарът на българите, в който виждаме петте елемента под формата на годишни цикли, е датиран на повече от 7 500 години.

 

Свързани теми:

Календарът на българите

Мартеница

Ръката на човека

Редактори: Анна, Валерия

e-mail: baba_marta@mail.bg

 

{START_COUNTER}