Седем правила за времето

 

Седем правила за времето:            

 

 

Бързо и бавно живеене:

Днес в един и същ град живеят хора, за които времето свисти, както и такива хора, за които времето има спокоен здравословен ритъм. Все по-често говорим за бързо живеене, стрес, живот на високи обороти… А бавното живеене е мечта. То се свързва с качествения живот. По инерция, свързваме качествения живот с парите. С една дума – бавното живеене, спокойният качествен живот е за хора с много пари. Но май тук действат други правила:

Съвсем логично е енергийните потоци, които протичат през дома ни да увличат, ускоряват или забавят времето. Знанието Фън Шуй е създадено преди не по-малко от 3500 години. Няма никакъв смисъл да се занимаваме с него, ако смятаме, че енергийните потоци не са се променили през вековете. Ето седем по-нови:

 

 

Пътища и магистрали:

Класическо правило за Фън Шуй къща е гърбът на дома да е защитен от планина, а не далече от фасадата да минава спокойна бистра река. Пътищата и магистралите във Фън Шуй символизират реки. Ако домът ви е в близост до кръстовище с нервен трафик и чести задръствания или магистрала, по която колите летят с висока скорост, добре е да забавите малко темпото с щори, винаги спуснати тънки пердета, зеленина на прозорците към магистралата.

 

 

Липсата на работни места генерира трафик:

Някой може да си помисли, че причината за интензивния трафик е подемът на икономиката, но е възможно и обратното – липсата на работа в населеното място принуждава големи групи хора да пътуват до близки и далечни градове. Пътуването става по едно и също време – в началото и края на работния ден. И в двата случая хората бързат. В най-прекия смисъл на думата увеличават скоростта на живеене. Стават участници в процеса на ускоряването на живота. Рядко си даваме сметка, че една от причините за многобройните катастрофи по магистралите е липсата на работни места.

 

 

Образованието генерира трафик:

В големите градове няма достатъчно детски градини. Началните училища не са равностойни. Не дават еднакво добро образование. Записването на първокласниците в най-близкото квартално училище е затруднено, поради многобройни допълнителни изисквания. Вместо да оставят децата си да поспят още половин час, родителите ги грабват, качват ги в колите и прекарват този половин час в нерви и задъствания. Един абсолютно излишен, паразитен трафик, който краде от времето на децата и ускорява живеенето на работещите хора. Много по-лесно е да пътува един учител, отколкото 20 коли с 20те му ученика. (Говорим за една паралелка.) Истинските мащаби на този изкуствено създаден трафик, който се повтаря по два пъти на ден, харчи нерви, пари и време, са огромни.

 

 

Потокът от хора. Потокът от стоки:

Днес светът е отворен. Хората пътуват много. Пазарът също е отворен. Ежедневно тръгват тонове стоки към и от нас. Процесът е обективен, дори желан, но е добре да си дадем сметка, че тези мащабни премествания на хора и предмети от едно място на друго, представляват безкраен енергиен поток. Няма как да не се отразят на начина на живеене. Добре е също да си спомним, че част от хранителните стоки губят качествата си в процеса на транспортиране на по-големи (100, 200 км.) разстояния. Отнася се за плодовете, зеленчуците и други пресни храни.

 

 

Потокът от думи:

Звуковете на речта са вечният двигател на света. Когато едното полукълбо заспива, другото вече бъбри, смее се, плаче. С нашето гърло, небце, зъби, език ние лично участваме в създаването на този енергиен поток ежедневно. Логично е той да се отрази върху темпото на живеене. Съзнателно не говоря за потока от информация, а от думи. Нервният забързан ритъм е пряко свързан с езика. Проблемът не е в информацията, проблемът е, че да вместим повече информация в рамките на 10 минути, ние трябва да сгъстим езика. Да произнасяме думите по-бързо. Да използваме безглаголни изречения, да прескачаме и да не артикулираме правилно съгласните звукове в края на думата. Да изпускаме предлози, да обеззвучаваме звучните съгласни, да потъмняваме широките гласни… Опитайте се да говорите правилно не за да защитите българския език, а за да защитите собствения си живот. Неговият спокоен, здравословен ритъм. Няма да ви е лесно, ще ви прекъсват по средата на изречението. Хората бързат. Готови са да чуят от вас само 5 думи, не повече. Нямат време и колкото по-малко време имат, толкова по-мощно ще ги влачи въртопът на бързото живеене.

 

 

Статичното електричество:

Това е един от сравнително новите енергийни потоци, за който във Фън Шуй се пише много. Обикновено се свързва с електроуредите и електрониката. За мен, най-мощният източник на статично електричество в дома са пластмасите – твърди, течни, пяна, фибри, лепила. Тъй като тяхната употреба става все по-широка, големият проблем е как да ги хармонизираме с останалите елементи в дома.

 

 

Бързата храна:

Има бързо хранене и бърза храна. Бързото хранене е вредно. Всички знаем това, няма да говорим за него. Бързата храна е друго нещо. Тя съкращава времето, в което поникват зеленчуците и порасват животните за месо. Бързата храна се свързва с бизнеса, интензивното му развитие, промишлеността. Бързата храна влиза вътре в нас. Тя е директен ускорител на времето, който влияе на организма отвътре. Другото име на бързата храна е "стареене".

 

 

Опаковките за еднократна употреба:

Това са нашите пари, които ние ежедневно изхвърляме. Всички заплащаме опаковките за еднократна употреба по 3 пъти: Веднъж, когато ги купуваме. Втори път – под формата на такса за смет. Трети път – когато от държавния бюджет се плащат такси и глоби за замърсяване на въздуха и вредни емисии при преработката на тези опаковки. Опаковките за еднократна употреба са енергиен поток, който увлича бързото изтичане на парите ни трикратно.

 

 

Празници и делници:

Хармонията между покой и движение, Ин и Ян означава ритъм. Редуване на времето за почивка и работа, за децата и за приятелите, за близките и за себе си… Финните настройки на времето определят темпото на живота, бързото или бавното живеене. Изследователите от ЮНЕСКО смятат, че най-древният известен календар в света е българският календар. Според древния български календар, 2017 е 7522 година. За нас този факт е важен, защото показва колко дълго са пробвани в практиката стигналите до нас народни традиции. В тях са финните настройки на времето за делник и празник. За разпределението на времето в годината между работа, почивка и празник, най-добре ще ни ориентират традициите и обичаите. Древният български календар съдържа много факти, които показват, че си имаме свое Фън Шуй знание.

 

 

Повече за календара и съвременните фактори, които влияят върху бързото и бавно живеене ще намерите тук.

 

 

Редактори: Анна и Валерия

gsm: 088 74 451 48, e-mail: baba_marta@mail.bg

{START_COUNTER}