Седем правила за времето

Седем правила за времето:

Бързо и бавно живеене:

Днес в един и същ град живеят хора, за които времето свисти, както и такива хора, за които времето има спокоен здравословен ритъм. Все по-често говорим за бързо живеене, стрес, живот на високи обороти… А бавното живеене е мечта. То се свързва с качествения живот. По инерция, свързваме качествения живот с парите. С една дума – бавното живеене, спокойният качествен живот е за хора с много пари. Но май тук действат други правила:

Съвсем логично е енергийните потоци, които протичат през дома ни да увличат, ускоряват или забавят времето. Знанието Фън Шуй е създадено преди не по-малко от 3500 години. Няма никакъв смисъл да се занимаваме с него, ако смятаме, че енергийните потоци не са се променили през вековете. Ето седем по-нови:

Пътища и магистрали:

Класическо правило за Фън Шуй къща е гърбът на дома да е защитен от планина, а не далече от фасадата да минава спокойна бистра река. Пътищата и магистралите във Фън Шуй символизират реки. Ако домът ви е в близост до кръстовище с нервен трафик и чести задръствания или магистрала, по която колите летят с висока скорост, добре е да забавите малко темпото с щори, винаги спуснати тънки пердета, зеленина на прозорците към магистралата.

Липсата на работни места генерира трафик:

Някой може да си помисли, че причината за интензивния трафик е подемът на икономиката, но е възможно и обратното – липсата на работа в населеното място принуждава големи групи хора да пътуват до близки и далечни градове. Пътуването става по едно и също време – в началото и края на работния ден. И в двата случая хората бързат. В най-прекия смисъл на думата увеличават скоростта на живеене. Стават участници в процеса на ускоряването на живота. Рядко си даваме сметка, че една от причините за многобройните катастрофи по магистралите е липсата на работни места.

Образованието генерира трафик:

В големите градове няма достатъчно детски градини. Началните училища не са равностойни. Не дават еднакво добро образование. Записването на първокласниците в най-близкото квартално училище е затруднено, поради многобройни допълнителни изисквания. Вместо да оставят децата си да поспят още половин час, родителите ги грабват, качват ги в колите и прекарват този половин час в нерви и задъствания. Един абсолютно излишен, паразитен трафик, който краде от времето на децата и ускорява живеенето на работещите хора. Много по-лесно е да пътува един учител, отколкото 20 коли с 20те му ученика. (Говорим за една паралелка.) Истинските мащаби на този изкуствено създаден трафик, който се повтаря по два пъти на ден, харчи нерви, пари и време, са огромни.

Потокът от стоки:

Днес пазарът е отворен. Ежедневно тръгват тонове стоки към и от нас. Процесът е обективен, дори желан, но е добре да си дадем сметка, че тези мащабни премествания на предмети от едно място на друго, представляват безкраен енергиен поток. Няма как да не се отразят на начина на живеене. Добре е също да си спомним, че част от хранителните стоки губят качествата си в процеса на транспортиране на по-големи (100, 200 км.) разстояния. Отнася се за плодовете, зеленчуците и други пресни храни.

Потокът от думи:

Звуковете на речта са вечният двигател на света. Когато едното полукълбо заспива, другото вече бъбри, смее се, плаче. С нашето гърло, небце, зъби, език ние лично участваме в създаването на този енергиен поток ежедневно. Логично е той да се отрази върху темпото на живеене. Съзнателно не говоря за потока от информация, а от думи. Нервният забързан ритъм е пряко свързан с езика. Проблемът не е в информацията, проблемът е, че да вместим повече информация в рамките на 10 минути, ние трябва да сгъстим езика. Да произнасяме думите по-бързо. Да използваме безглаголни изречения, да прескачаме и да не артикулираме правилно съгласните звукове в края на думата. Да изпускаме предлози, да обеззвучаваме звучните съгласни, да потъмняваме широките гласни… Опитайте се да говорите правилно не за да защитите българския език, а за да защитите собствения си живот. Неговият спокоен, здравословен ритъм. Няма да ви е лесно, ще ви прекъсват по средата на изречението. Хората бързат. Готови са да чуят от вас само 5 думи, не повече. Нямат време и колкото по-малко време имат, толкова по-мощно ще ги влачи въртопът на бързото живеене.

Статичното електричество:

Това е един от сравнително новите енергийни потоци, за който във Фън Шуй се пише много. Обикновено се свързва с електроуредите и електрониката. За мен, най-мощният източник на статично електричество в дома са пластмасите – твърди, течни, пяна, фибри, лепила. Тъй като тяхната употреба става все по-широка, големият проблем е как да ги хармонизираме с останалите елементи в дома.

Бързата храна:

Има бързо хранене и бърза храна. Бързото хранене е вредно. Всички знаем това, няма да говорим за него. Бързата храна е друго нещо. Тя съкращава времето, в което поникват зеленчуците и порасват животните за месо. Бързата храна се свързва с бизнеса, интензивното му развитие, промишлеността. Бързата храна влиза вътре в нас. Тя е директен ускорител на времето, който влияе на организма отвътре.

Опаковките за еднократна употреба:

Това са нашите пари, които ние ежедневно изхвърляме. Всички заплащаме опаковките за еднократна употреба по 3 пъти: Веднъж, когато ги купуваме. Втори път – под формата на такса за смет. Трети път – когато от държавния бюджет се плащат такси и глоби за замърсяване на въздуха и вредни емисии при преработката на тези опаковки. Опаковките за еднократна употреба са енергиен поток, който увлича бързото изтичане на парите ни трикратно.

Празници и делници:

Хармонията между покой и движение, Ин и Ян означава ритъм. Редуване на времето за почивка и работа, за децата и за приятелите, за близките и за себе си… Финните настройки на времето определят темпото на живота, бързото или бавното живеене. Изследователите от ЮНЕСКО смятат, че най-древният известен календар в света е българският календар. Според древния български календар, 2017 е 7522 година. За нас този факт е важен, защото показва колко дълго са пробвани в практиката стигналите до нас народни традиции. В тях са финните настройки на времето за делник и празник. За разпределението на времето в годината между работа, почивка и празник, най-добре ще ни ориентират традициите и обичаите. Древният български календар съдържа много факти, които показват, че си имаме свое Фън Шуй знание.

Повече за календара и съвременните фактори, които влияят върху бързото и бавно живеене ще намерите тук.

Редактори: Анна и Валерия

gsm: 088 74 451 48, e-mail: baba_marta@mail.bg





{START_COUNTER}